Ezer szállal -
magyarságkutatás tabuk nélkül

Szerkeszti: Bunyevácz Zsuzsa

Kategóriák

Bejegyzések

Bevezetés

Hivatalos történetírásunk üzenete: kicsik vagyunk. Rokonaink a finnugor népek, akikkel egykori közös hazánkban nem termeltünk, csupán a természet adományait gyűjtögettük, a földművelést, az állattenyésztést nem ismertük, kezdetleges fejlettségi szinten álltunk. A Kárpát-medence jóformán lakatlan volt, amikor „hont foglaltunk”. Magyarságról csak kb. ezer éve beszélhetünk, minden későbbi kultúránkat más népektől kölcsönöztük. Tehát műveletlen és barbár betolakodói vagyunk a művelt Európának. Semmi közünk a szkítákhoz, hunokhoz, hogy más korábbi kultúraalkotó népeket ne is említsünk… A néphagyomány, krónikáink azonban egy másik történetünkről szólnak. Nem valószínű, hogy van még egy nép, amelyik hivatalos és „másik” története ennyire eltérne egymástól. Lehet, hogy a népemlékezet nem téved? Lehet, hogy „ezer szállal” kötődünk azokhoz az ősi, nem indoeurópai és nem sémi népekhez, akikhez az emberiség számos vívmánya fűződik? A blogomon őseink nyomába indulok…

Szerzői jogok

Az oldalon megjelenők szövegek, képek, videók a blog szerkesztőjének Bunyevácz Zsuzsannának tulajdonát képezik. Azok felhasználása, módosítása, máshol történő megjelenése a szerkesztő írásos engedélyével lehetséges. Az engedélyt a bunyevacz.zsuzsa@gmail.com e-mail címen kérheti.